Poprawia nastrój
1 tabletka powlekana
zawiera:
60 mg wyciągu
z ziela dziurawca
(Hypericum perforatum)
32 mg wyciągu
z ziela męczennicy
(Passiflora incarnata)
28 mg wyciągu
z korzenia kozła lekarskiego
(Valeriana officinalis)
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. Porodukt nie jest przeczaczony do stosowania u dzieci i młodzieży do 18 roku.
Wskazania:
w przejściowych, łagodnych
zaburzeniach nastroju
w trudnościach z zasypianiem,
na tle nerwowym
Sposób stosowania
i droga podania:
W łagodzeniu przejściowych,
łagodnych zaburzeniach nastroju
W łagodzeniu
trudności z zasypianiem
Produkt powinien być połknięty bez rozgryzania z dostateczną ilością płynu np. szklanka wody. Lek Neurapas może być przyjmowany niezależnie od posiłków.
2 tabletki powlekane
trzy razy na dobę
2 tabletki powlekane
około pół godziny przed snem
Jeśli wystąpią objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, możńa zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, fax. +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Strona używa cookies Dowiedź się więcej